تا که دید وابستم از این دل لامصب فاصله گرفت و رفته

نامشخص
نامشخص
دانلود