ای درد ببین به استخوان رسیدی همین که از دلم بریدی ببر مرا به هرکجا عشق

نامشخص
نامشخص
دانلود