دانلود آهنگ لری

دانلود آهنگ های زیبای لری

قدیم جدید معروف گلجین منتخب رایگان محلی بختیاری

هم اکنون موسیقی لری در قالب ترانه به هفت بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از موسیقی و ترانه‌های غنایی و عاشقانه، موسیقی و ترانه‌های حماسه رزمی، موسیقی و ترانه‌های سوگواری، موسیقی و ترانه‌های فصول، موسیقی و ترانه‌های کار، موسیقی و ترانه‌های طنز و سرودهای مذهبی.

موسیقی و ترانه‌های غنایی و عاشقانه: شامل ترانه‌ها و آهنگ‌هایی است در وصال یا فراق معشوق مانند ترانه‌های هی لو، بینا بینا، کیودار یا نغمه‌های شیرین و خسرو، ساری خوانی، میربگی (میرونه) و ده‌ها ترانه دیگر که در مقام‌های مختلف موسیقی لری اجرا می‌گردد.
موسیقی و ترانه‌های حماسه رزمی: این سرودها بیانگر ارزش‌های حماسی و رزمی جنگاوران در میان ایل هستند. مانند جنگ لرو، دایه دایه یا مقام‌های موسیقی بدون کلام که در رزم‌گاه و مسابقه به کار رفته‌اند، مانند جنگه را، سوارهو و نقاره.
موسیقی و ترانه‌های سوگواری: این موسیقی بیشتر جنبه آیینی داشته‌است و در مواقع سوگواری از روزگار کهن تاکنون کاربرد فراوانی دارد، مانند چمری یا سایر مقام‌ها، از جمله، سحری، پاکتلی، شیونی و ده‌ها مقام دیگر.
موسیقی و ترانه‌های فصول: موسیقی و ترانه‌های ویژه فصول مختلف مانند برزه کوهی، ماله ژیری، کوچ بارو.

نامشخص
زمسونل سرد
دانلود
نامشخص
ستین
دانلود
Shahriyar Karimi – Gole Ba Vagar
نامشخص
گل باوقار
دانلود
نامشخص
شو عروسی
دانلود
نامشخص
بی رحمل
دانلود
نامشخص
دختر بویراحمد
دانلود
نامشخص
بنفشه ی نازنینم
دانلود
نامشخص
همه دونن من مالمون و تو لیوه یکیم
دانلود
نامشخص
یار تیه کال
دانلود
نامشخص
حالم خرابه
دانلود
نامشخص
دل من دلم نویسا
دانلود
نامشخص
کر بویراحمدی
دانلود
نامشخص
خین بهسی
دانلود
نامشخص
عشق یار
دانلود
لینک های ویژه